Skip to main content

Çocukların Kişisel Verilerine Mahremiyet Hakkı

Hayatın kopmaz bir parçası halini alan teknoloji ile değişen ve dönüşen

yaşam biçimleri bizleri bambaşka pratiklerle karşılaştırıyor. Toplumun en sevimli parçası olan çocukların ise bu değişen yaşam formundaki konumu beni

üzerinde endişe ile düşünmeye sevk etmiş idi. Kişisel verileri korumaya ilişkin

yapılan çalışmaları takip ederken, bir yandan da kullandığım sosyal medyanın

çocukların yaşamlarına dokunuş şekilleri üzerine düşünmeye başladım.

Tez çalışmamı ise kişisel verilere ilişkin yazmayı planlar iken odak noktasını belirlemekte kararsız kaldığım noktalar olmuştu. Öncelikle çalışmanın

çocukların kişisel verileri üzerine yapılması konusunda beni yüreklendiren,

lisans dönemimde derslerini büyük bir keyifle takip ettiğim, çok değerli hocam Can Yalçın ARMUTCUOĞLU’na yola revan olamama vesile olması dolayısı ile teşekkürü borç bilirim. Tüm çalışma boyunca benden akademik desteğini esirgemeyen ve sağlıklı bir biçimde ilerlemememe destek olan kıymetli

danışmanım Gökçe ÇATALOLUK’a, her daim dostluğunu ve dayanışmasını

yanı başımda hissettiğim, tanıdığım en çalışkan ve bir o kadar mütevazı kişiliğe sahip olan Serkan SEYHAN’a, çalışmanın yayına hazırlanması aşamasında desteklerini sunan Egemen ESEN ve Umut ZORER’e ve tüm çalışma

sürecinde misafirleri olduğum, ben çalışırken müziğin sesini kısacak kadar

güzel ev sahiplikleri için Kadıköy’ün en şirin işletmesi Cafe Rea ailesine sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Ezgi SİVRİKAYA