Skip to main content

İş Hukuku

İşçi-işveren ilişkileri, iş sözleşmeleri, işe alım ve işten çıkarma süreçleri, iş hukuku uyuşmazlıkları ve iş sağlığı ve güvenliği konularında danışmanlık ve temsil hizmetleri sağlıyoruz.