Skip to main content
Avukat, Arabulucu

Pelin Uğurlu

Avukat

Pelin Uğurlu Almanya’da doğmuş, Hukuk öğrenimini İstanbul’da tamamlamıştır. 2013 yılında burslu olarak öğrenim gördüğü İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Akabinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Bölümünde Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. 2014 yılında İstanbul Barosu’na bağlı olarak avukatlık stajını tamamlamış ve aynı yıl aktif olarak avukatlık yapmaya başlamıştır. Çeşitli hukuk bürolarında avukatlık faaliyeti yürütüp, tecrübe sahibi olmuş ve 2018 yılında serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. Pelin Uğurlu, 2018 yılından bu yana bağımsız avukatlık faaliyeti yürütmektedir.
Pelin Uğurlu, gerek kurumsal şirketlerin, gerekse bireysel müvekkillerin başta Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Türk – Alman Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Borçlar Hukuku, Çevre Hukuku ve Sağlık Hukuku alanlarında olmak üzere, çok geniş bir yelpazede yer alan hukuki sorunları çözüme kavuşturmaktadır. Ayrıca, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Hukuk Ekibi’nde gönüllü avukatlık yapmaktadır.
Pelin Uğurlu aynı zamanda özellikle yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren şirketler ve bireysel müvekkillerine önleyici hukuk hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda, dava ve diğer icrai işlemler öncesinde her türlü belgenin hukuki olarak değerlendirilmesi ve tasnifi, kişi ve kurumların leh ve aleyhinde açılmış / açılacak davaların analizi ve takibi, resmi başvuruların hazırlanması, her türlü sözleşmenin düzenlenmesi ve mevcut sözleşmelerin değerlendirilmesi, hukuki tavsiye verilmesi, ihbar, ihtar ve protesto keşidesi, noterlik işlemleri, yeni çıkan kanunlar ve mevzuat hakkında bilgilendirme, işçi- işveren ilişkilerinin düzenlenmesi ve benzeri hukuki ilişkilerde sunduğu sözlü ve yazılı danışmanlık hizmeti vermektedir. “Uyuşmazlık doğmadan hukuki ilişkilerin çözümlenmesi” şeklinde tanımlanabilecek ve müvekkillerine zaman ve para tasarrufu sağlayacak “önleyici hukuk kuralları”nın hayata geçirilmesine özellikle önem vermektedir.
Öte yandan, Pelin Uğurlu 2019 yılından bu yana, Adalet Bakanlığı’na bağlı Arabulucular Sicili’ne kayıtlı olarak Uzman Arabuluculuk yapmaktadır. Özellikle, Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Tüketici Hukuku, Sigorta Hukuku ve Kira Hukuku alanlarındaki uyuşmazlıklarda ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk kapsamında Arabuluculuk yapmaktadır.
Pelin Uğurlu Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi’ni tamamlamış olup, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın sınavlarında başarılı olarak 14990 sicil numarası ile Arabulucular siciline kayıtlıdır. Av. Arb. Pelin Uğurlu aynı zamanda “İş Hukuku’nda Uzman Arabulucu” unvanına da sahiptir.

Pelin Uğurlu, hukuki ilişkilerdeki anlaşmazlıkların bir uyuşmazlık haline gelmeden giderilmesi şeklinde tanımlanabilecek önleyici hukuk kurallarına ve özellikle dostane bir çözüm yolu olan arabuluculuk kurumuna önem vermektedir.

Pelin Uğurlu İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Makaleler