Skip to main content

Sürdürülebilirlik ve Çevre Hukuku

Çevresel düzenlemelere uyum, sürdürülebilir iş uygulamaları, çevresel etki değerlendirmeleri ve yeşil sertifikalar konularında rehberlik ediyoruz. Sürdürülebilirlik ve çevre hukuku alanında güncel gelişmeleri yakından takip ediyoruz.