Skip to main content
Sürdürelibilirlik

Sürdürülebilirlik Hukuku

Sürdürülebillirlik Hukuku

Sürdürülebilirlik Ekibimiz

Furkan Gökhan Göçmen, Ezgi Sivrikaya

Sürdürülebilirlik Hukukunun Tanımı

Sürdürülebilirlik hukuku, doğal kaynakların korunması, sosyal adaletin sağlanması ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi ilkeleri üzerine kuruludur. Bu hukuk dalı, çevre ve toplumun geleceğini koruma amacı güder.

Sürdürülebilirlik Hukuku

Sürdürülebilirlik Hukukunun Tarihsel Gelişimi
Uluslararası arenada, sürdürülebilirlik hukukunun temelleri 20. yüzyılın ortalarında atılmıştır. Türkiye’de ise bu alandaki mevzuat ve düzenlemeler son 30 yılda gelişim göstermiştir.

Sürdürülebilirlik Hukuku

Sürdürülebilirlik Hukukunun Uygulama Alanları
Sürdürülebilirlik hukuku, çevresel koruma, sosyal haklar ve ekonomik kalkınma gibi geniş bir yelpazede uygulanır. Özellikle enerji ve doğal kaynakların kullanımı, bu hukuk dalının en önemli uygulama alanlarındandır.

Sürdürülebilirlik Hukuku

Türkiye’de Sürdürülebilirlik Hukuku
Türkiye, uluslararası anlaşmalara taraf olarak sürdürülebilirlik ilkesini benimsemiştir. Son yıllarda, bu alanda yapılan düzenlemeler ve verilen kararlar, sürdürülebilirlik hukukunun ülkemizdeki önemini artırmıştır.

Bu konuda hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?