Skip to main content

Etiket: Suadiye

Serkan Seyhan

Danışman

Doktor Öğretim Üyesi
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Gebze Anadolu Lisesi’nden mezun olan Serkan Seyhan, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimine İstanbul Kültür Üniversitesi nezdinde Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programında devam eden Seyhan, bu programdan 2018 yılında “4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İhalelerin İdari ve Yargısal Denetimi” başlıklı tezini başarı ile savunarak mezun olmuştur. Doktora eğitimini ise yine İstanbul Kültür Üniversitesi Kamu Hukuku Doktora programında yürüten Seyhan, 2023 yılında “Yapay Zekâ Teknolojileri Kapsamında İdarenin Sorumluluğu” başlıklı tez çalışmasıyla kamu hukuku doktoru unvanını almıştır.

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesi olan Seyhan’ın temel çalışma alanları, idare ve idari yargılama hukuku, ihale hukuku, kamu personel hukuku, kamulaştırma hukuku ve idarenin sorumluluğudur. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Pelin Uğurlu

Avukat

Pelin Uğurlu Almanya’da doğmuş, Hukuk öğrenimini İstanbul’da tamamlamıştır. 2013 yılında burslu olarak öğrenim gördüğü İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Akabinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Bölümünde Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. 2014 yılında İstanbul Barosu’na bağlı olarak avukatlık stajını tamamlamış ve aynı yıl aktif olarak avukatlık yapmaya başlamıştır. Çeşitli hukuk bürolarında avukatlık faaliyeti yürütüp, tecrübe sahibi olmuş ve 2018 yılında serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. Pelin Uğurlu, 2018 yılından bu yana bağımsız avukatlık faaliyeti yürütmektedir.
Pelin Uğurlu, gerek kurumsal şirketlerin, gerekse bireysel müvekkillerin başta Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Türk – Alman Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Borçlar Hukuku, Çevre Hukuku ve Sağlık Hukuku alanlarında olmak üzere, çok geniş bir yelpazede yer alan hukuki sorunları çözüme kavuşturmaktadır. Ayrıca, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Hukuk Ekibi’nde gönüllü avukatlık yapmaktadır.
Pelin Uğurlu aynı zamanda özellikle yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren şirketler ve bireysel müvekkillerine önleyici hukuk hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda, dava ve diğer icrai işlemler öncesinde her türlü belgenin hukuki olarak değerlendirilmesi ve tasnifi, kişi ve kurumların leh ve aleyhinde açılmış / açılacak davaların analizi ve takibi, resmi başvuruların hazırlanması, her türlü sözleşmenin düzenlenmesi ve mevcut sözleşmelerin değerlendirilmesi, hukuki tavsiye verilmesi, ihbar, ihtar ve protesto keşidesi, noterlik işlemleri, yeni çıkan kanunlar ve mevzuat hakkında bilgilendirme, işçi- işveren ilişkilerinin düzenlenmesi ve benzeri hukuki ilişkilerde sunduğu sözlü ve yazılı danışmanlık hizmeti vermektedir. “Uyuşmazlık doğmadan hukuki ilişkilerin çözümlenmesi” şeklinde tanımlanabilecek ve müvekkillerine zaman ve para tasarrufu sağlayacak “önleyici hukuk kuralları”nın hayata geçirilmesine özellikle önem vermektedir.
Öte yandan, Pelin Uğurlu 2019 yılından bu yana, Adalet Bakanlığı’na bağlı Arabulucular Sicili’ne kayıtlı olarak Uzman Arabuluculuk yapmaktadır. Özellikle, Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Tüketici Hukuku, Sigorta Hukuku ve Kira Hukuku alanlarındaki uyuşmazlıklarda ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk kapsamında Arabuluculuk yapmaktadır.
Pelin Uğurlu Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi’ni tamamlamış olup, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın sınavlarında başarılı olarak 14990 sicil numarası ile Arabulucular siciline kayıtlıdır. Av. Arb. Pelin Uğurlu aynı zamanda “İş Hukuku’nda Uzman Arabulucu” unvanına da sahiptir.

Pelin Uğurlu, hukuki ilişkilerdeki anlaşmazlıkların bir uyuşmazlık haline gelmeden giderilmesi şeklinde tanımlanabilecek önleyici hukuk kurallarına ve özellikle dostane bir çözüm yolu olan arabuluculuk kurumuna önem vermektedir.

Pelin Uğurlu İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Furkan Gökhan Göçmen

Avukat

Furkan Gökhan GÖÇMEN, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarı ile tamamlamış ve 2016 yılında mezun olmuştur. 2017 yılında University of South Wales/Sydney’de Hukuk İngilizcesi programına katılmış ve başarı ile tamamlamıştır. Üniversite yılları boyunca birçok sivil toplum kuruluşu ve dernek bünyesinde aktif rol almıştır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunlarına yönelik kurulan İstanbul Hukuk Derneği’nin kurucusudur.

Furkan Gökhan Göçmen, şirketler hukuku, veri koruma hukuku, spor hukuku ve ceza hukuku alanlarında çalışmaktadır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Hazal Şahin

Avukat / Arabulucu

Av. Hazal Şahin, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans eğitimini 2015 yılında başarı ile tamamlamış ve aynı yıl United International College (UIC) – Londra’da akademik ingilizce eğitimi almıştır.
 
Ceza Hukuku ve Özel Hukuk alanlarında çalışmakta ve ileri düzeyde ingilizce bilmektedir.

Cevdet Erçil

Avukat

Cevdet ERÇİL, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyoloji mezunudur. 40 yılı aşkın süredir Sanayi Sektörünün içinde bulunmuş, yerli ve yabancı birçok şirketin yönetiminde görev almıştır. Sanayicilik yılları boyunca sivil toplum kuruluşları ve derneklerde Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 2019 yılı itibariyle İstanbul Barosu’na kaydolarak avukatlık mesleğini icra etmeye başlamıştır.

Cevdet Erçil, şirket birleşme ve devralmaları başta olmak üzere şirketler hukuku, finans hukuku, vergi hukuku alanlarında çalışmaktadır. İtalyanca ve Almanca bilmektedir.