Skip to main content

Teknoloji ve Start Up Hukuku

Start-up’lar, teknoloji şirketleri ve inovatif girişimler için fikri mülkiyet, yatırım anlaşmaları, iş ortaklıkları ve dijital hukuk konularında danışmanlık hizmeti sunuyoruz.