Skip to main content

Uzmanlık Alanlarımız

EDG Hukuk Bürosu olarak, hukukun farklı disiplinlerinde uzmanlaşmış ekibimizle, müvekkillerimize bütüncül ve nitelikli hizmet sunma amacı güdüyoruz. Aşağıda, sunduğumuz hizmetlerin ve uzmanlık alanlarımızın detaylı bir listesini bulabilirsiniz.

Ticaret Hukuku

Müvekkillerimize, ticari işlemler, şirketler hukuku, birleşme ve devralmalar gibi ticari faaliyetlerle ilgili konularda kapsamlı danışmanlık sunuyoruz. Ticari anlaşmazlıkların çözümü, ticari sözleşmelerin hazırlanması ve ticari ilişkilerin yönetimi konularında uzmanlaşmış durumdayız.

Sözleşmeler Hukuku

Farklı sektörlerdeki müvekkillerimiz için özelleştirilmiş sözleşme hazırlama, detaylı inceleme ve müzakere hizmetleri sağlıyoruz. Sözleşmelerin hukuka uygunluğunu ve tarafların haklarını koruyucu nitelikte olmasını garanti ediyoruz.

Gayrimenkul Hukuku

Taşınmaz malların alım-satımı, kira sözleşmeleri, tapu işlemleri ve gayrimenkul projeleri hakkında derinlemesine hukuki danışmanlık veriyoruz. Gayrimenkul yatırımlarının risklerini minimize ediyor ve müvekkillerimizin haklarını koruyoruz.

Sürdürülebilirlik ve Çevre Hukuku

Çevresel düzenlemelere uyum, sürdürülebilir iş uygulamaları, çevresel etki değerlendirmeleri ve yeşil sertifikalar konularında rehberlik ediyoruz. Sürdürülebilirlik ve çevre hukuku alanında güncel gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Teknoloji ve Start Up Hukuku

 Start-up’lar, teknoloji şirketleri ve inovatif girişimler için fikri mülkiyet, yatırım anlaşmaları, iş ortaklıkları ve dijital hukuk konularında danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Veri Koruma Hukuku

 Kişisel verilerin korunması, GDPR uyumu, veri ihlalleri ve dijital güvenlik konularında müvekkillerimize rehberlik ediyoruz. Veri koruma ve gizlilik standartlarına uyum konusunda uzmanlaşmış durumdayız.

İş Hukuku

İşçi-işveren ilişkileri, iş sözleşmeleri, işe alım ve işten çıkarma süreçleri, iş hukuku uyuşmazlıkları ve iş sağlığı ve güvenliği konularında danışmanlık ve temsil hizmetleri sağlıyoruz.

İdare Hukuku

 Kamu ihaleleri, idari işlemler, idari yargılama ve idari para cezaları konularında müvekkillerimize hukuki destek sunuyoruz. Kamu hukuku alanındaki güncel gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Ceza Hukuku

Bireysel ve kurumsal müvekkillerimiz için cezai sorumluluk, soruşturma, yargılama süreçleri ve ceza infaz konularında temsil ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Ceza hukuku alanındaki güncel yargı kararlarını yakından izliyoruz.