Skip to main content

Veri Koruma Hukuku

Kişisel verilerin korunması, GDPR uyumu, veri ihlalleri ve dijital güvenlik konularında müvekkillerimize rehberlik ediyoruz. Veri koruma ve gizlilik standartlarına uyum konusunda uzmanlaşmış durumdayız.